Product was successfully added to your shopping cart.

درخواست کالا

چه قطعه ای نیاز دارین که ما روی سایت نداریم؟

قطعات درخواستی اگر قیمت بالایی نداشته باشند در لیست خریدهای خارجی قرار گرفته و از حداقل 1 ماه بعد روی سایت شارژ خواهند شد. برای مواردی که قیمت بالا یا مورد مصرف خاص دارند با واحد خرید خارجی خانم رها به شماره 09378542452 از طریق تلگرام یا واتسپ مکاتبه کنید. جهت جلوگیری از خطای خرید حتما پارت نامبر قطعه ی درخواستی را کامل وارد کنید.

* فیلدهای الزامی